Forbud mot oljefyring fra 1. januar 2020

0
207
Power plant with smoke under sunset

Fra 1.1.2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge. Hensikten er å redusere klimagassutslipp. Kommunen er myndighet for å sikre at forbudet overholdes, blant annet gjennom å føre tilsyn med at byggeiere ikke fyrer med olje ulovlig. 

Enova har støtteordninger for fjerning av oljefyr og oljetank. OBS – Disse støtteordningene gjelder kun ut 2019, inntil forbudet trer i kraft fra 1.1.2020. Informasjon om alle Enovas støtteordninger finner du på deres nettsider

Enova har også en kjøpsveileder med konkrete tips og råd for de som skal fase ut et oljefyringsanlegg. Kjøpsveilederen finner du her. Du kan også komme innom servicetorget for å hente brosjyren.

Nettsiden www.oljefri.no er et samarbeid mellom blant annet Naturvernforbundet, varmebransjen og energibransjen, og en rekke kommuner. På nettsiden kan bolig- og byggeiere over hele landet fylle inn et skjema, og innhente tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester. Nettsiden har også en kalkulator for hva ulike løsninger kan koste. 

Miljødirektoratet har laget en nettside med ofte stilte spørsmål og svar om nedgravde oljetanker, den finner du her.

Her får du informasjon om forbudet mot oljefyring.