Nytt ungdomsråd 2019 – 2020

0
733
Her er den nye sammensetningen av ungdomsrådet i Kristiansund! Fra Venstre: Leder i ungdomsrådet; Noor Husby, Vilde Kvalvik Nilsen (bak), Adrian Aarøe Holten, Marianne Åshamar (bak), Nathalie Holmen, Jesper Olset, Ada Sofie Bjørvik Kruse (foran), Håvard Brændeland, Nora Helene Kristoffersen, Linnea Ramsvik Bjerknes (bak), Hans Marius Dyrnes og Emma Lyster.

Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig og skal ivareta interessene til ungdom i hele Kristiansund kommune. Vi har representanter inn i alle politiske utvalg i Kristiansund kommune, og er nå godt i gang med arbeidet for inneværende skoleår. Ungdomsrådet består av en fantastisk gjeng engasjert ungdom, og noen av oppgavene våre er;

  • Ivareta barn og unges interesser og tale de unges sak, spesielt i saker som angår deres oppvekstsvilkår i Kristiansund.
  • Medvirke til opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter, og gjennom dette skape økt samfunnsengasjement og interesse for lokaldemokratiet.
  • Være et aktivitetskapende og samarbeidende organ for ungdom.
  • Være en høringsinstans i saker som angår ungdom i Kristiansund.
  • Synliggjøre ungdomsrådets arbeid for ungdom i Kristiansund

Vil du følge med på noe av det vi driver med i løpet av året, kan du følge oss både på Facebook og Instagram!

Dersom du vil ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en epost til koordinator for ungdomsrådet; marit.grytnes.dullaert@kristiansund.kommune.no