Hvordan ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

0
342

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbud på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi ønsker derfor å finne ut mer om de reisende sine vaner og ønsker for betaling på reiser med buss og hurtigbåt.

Ved å svare på undersøkelsen, kan innbyggerene i Møre og Romsdal påvirke hvordan det framtidige billetteringssystemet skal bli for buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal.

Frist for å svare på spørreundersøkelsen er 31. desember 2019.

Vi ønsker at flest mulig er med på spørreundersøkelsen. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for det videre arbeidet.

Lenke til spørsmålene:

https://response.questback.com/mreogromsdalfylke/ki7bzlgicf

Kontaktperson: 

Toril Karlsnes Viken, tlf: 71 28 01 22 / 456 08 330