Samles i nytt renovasjonsselskap

0
269

Nordmøre og Trøndelag samles om et nytt renovasjonsselskap. Det nye miljøselskapet ReMidt IKS har fått klarsignal fra samtlige 21 eierkommuner. Trygve Berdal, som i dag leder HAMOS, blir daglig leder i ReMidt.

Det betyr at fra årsskiftet går HAMOS Forvaltning IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og Envina IKS over i historien, og de tre selskapene slår seg sammen til å bli et nytt miljøselskap. Geografisk vil ReMidt IKS dekke områdene fra Melhus til Kristiansund, fra Oppdal til Frøya – et område omtrent like stort som Troms fylke.

Nøyaktig ett år etter at intensjonsavtalen ble undertegnet, ga Kristiansund kommunestyre forrige uke sin tilslutning til å slå sammen de tre interkommunale selskapene. Med det har samtlige 21 eierkommuner sagt ja til å bli med. ReMidt IKS vil få ansvar for innsamling av alt husholdningsavfall og slam, i tillegg til drift av gjenvinningsstasjoner i eierkommunene.

Et interimsstyre er allerede i gang med arbeidet. I interimsstyret sitter styreledere og nestledere fra de tre sammenslåtte selskapene, i tillegg til tre ansattvalgte. Noe av det første styret har gjort er å ansette Trygve Berdal som daglig leder i en treårig åremålsstilling. Berdal er i dag daglig leder i HAMOS Forvaltning IKS.

Miljøselskapet ReMidt blir det største renovasjonsselskapet i landet målt etter antall deltakende kommuner. Målt etter innbyggertall blir selskapet landets åttende største, med om lag 130.000 innbyggere. Hovedkontoret blir på Orkanger og det blir også kontor på Melhus og i Kristiansund.

Her er forslaget til nytt renovasjonsgebyr for 2020: