Teknikk

Ny fartsgrense i Kranaveien

Statens vegvesen har vedtatt å redusere fartsgrensen i Kranaveien. Den nye fartsgrensen blir 40 km/t. Dette blir gjeldende så snart nye skilt...

Signerte samarbeidsavtale

Kristiansund kommune og Måsøval fiskeoppdrett signerte denne uken en samarbeidsavtale om visningssenter tilknyttet Campus Kristiansund. Avtalen ble signert på Måsøval sitt hovedkontor...

Oppgradering av infrastruktur på Goma

Kristiansund kommune skal utføre gravearbeider på Goma for å legge ny pumpeledning som skal føre spillvann fra Nordlandet til renseanlegget på...

Kunngjøring av gebyrforskrift for vann- og avløpstjenester

Kristiansund bystyre vedtok 1. oktober i sak 79/20 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.Forskriften gjelder bestemmelser for beregning...

Luktplager i kommunen

Luktplagen skyldes tilførsel av H2S-gass gjennom avløpsvannet som behandles i avløpsrenseanlegget. Luktplagene varierer i intensitet og kan i noen perioder merkes lite....

Vannavstenging Innlandet

I morgen skal vi gjøre utbedringer på vannledning på Innlandet. Dette vil berøre beboere i Wessel gate og Hans Lossius gate.

Da byen tok helt av

Kronikk: Helge Hegerberg, rådgiver olje og energi Kristiansund kommune Det som skjedde 30. juni 1970 er den største hendelsen...

Asfaltering i Dalegata

Asfaltarbeider på riksvei 70/Dalegata i Kristiansund medfører redusert fremkommelighet og dirigering.   I forbindelse med asfaltarbeider vil kjørefeltet ut fra byen bli stengt onsdag 17. oktober...

Vannavstenging Bendixens gate

Tirsdag 21. januar skal vi gjøre utbedringer på vannleding i Politimester Bendixens gate/Ivar Aasens gate. Beboere i området må belage seg på...

Hvordan ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbud på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. Vi...